بابک موذنی list In: Refrigeration On: comment Comment: 0 favorite Hit: 66

۲۱۸ نوزاد گلستانی در آخرین تاریخ رند قرن متولد شدند

۲۱۸ نوزاد گلستانی در آخرین تاریخ رند قرن متولد شدند

گرگان- مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: در روز ۹ آذر ماه، در بیمارستان های گلستان، ۲۱۸ زایمان انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی متکی اظهارکرد: براساس آمار، میزان زایمان ها در تاریخ ۹۹/۹/۹ درگلستان، ۲۵ درصد نسبت به شاخص روزانه موالید در استان، افزایش داشت.

وی افزود: طی روز گذشته زایشگاه ها و بیمارستان های استان، روز شلوغ و پُرکاری را داشتند.

متکی ادامه داد: در روز ۹ آذر ماه، در همه بیمارستان های استان، تعداد ۲۱۸ زایمان انجام شد که ۱۵۸ زایمان به صورت سزارین و ۶۰ زایمان به صورت طبیعی بود.

وی تصریح کرد: این در حالی است که این عدد در شاخص های روزانه ۷۷ مورد است.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گلستان اعلام کرد: خوشبختانه دیروز هیچ گزارشی درباره تولد نوزاد نارس و یا زایمان خطرناک اعلام نشده است.

Comments

No comment at this time!

Get In Touch

یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه شنبه فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند

Panel Tool

Full Width Boxed Large
بله خیر

Live Theme Editor

Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

New Account Register

Already have an account?
Log in instead یا Reset password